Tłumaczenia

T

Tłumaczenia pisemne oraz ustne w zakresie wyżej wymienionym (np. tłumaczenie ustne na komisariacie policji, w ośrodkach dla ofiar przemocy).