Skala poczucia własnej wartości

S

https://www.katarzynapluska.pl/wp-content/uploads/2017/03/summer.pdf