Mediacja długów

M

Nowość! Prowadzę mediację długów w zakresie:

 • Kredyty konsumenckie
 • ELECTRABEL
 • Proximus
 • Wynajem mieszkania
 • Długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej /PARTENA, podatki/
 • Długi związane z pracą na tzw. A1 (pracownik oddelegowany)
 • Negocjacje z komornikiem
 • Negocjacje z belgijską administracją publiczną
 • Wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty
 • Pomoc prawna przy sądowej egzekucji długów (règlement collectif de dettes)
 • Pomoc prawna związana z Europejskim Tytułem Egzekucyjnym
 • Ustanie z czyjego majątku jest możliwe prowadzanie egzekucji (wspólnota majątkową, rozdzielność majątkowa, cohabitation légale, cohabitation de fait)
 • Prewencja dotycząca ponownego zadłużenia się oraz zarządzanie środkami finansowymi