Problemy w rodzinie. Czy to jeszcze konflikt a może to już przemoc?

P

W dniu 14 czerwca o godzinie 18.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone sytuacjom kryzysowym w rodzinie, które odbędzie się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Brukseli, przy Rue des Francs 28.

Wiele osób przebywających na emigracji spotyka się z trudnościami relacyjnym we własnym domu i często pozostają z tym problemem same, ponieważ nie wiedzą czy w ogóle powinny o tych trudnościach z innymi osobami rozmawiać? Nie są pewne czy mają faktycznie problem a może wyolbrzymiają sprawę? Nie wiedzą do kogo można się zwrócić nie znając w wystarczającym stopniu języka? I przede wszystkim zastanawiają się , co będzie dalej jak już komuś o swoich trudnościach powiedzą i czy nie będą odpowiedzialne wobec dzieci za tzw. rozpad rodziny?

Na te oraz na wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć w czasie czerwcowych warsztatów, podczas których zdefiniujemy czym jest konflikt, jako pewnego rodzaju naturalna forma sporu między dwojgiem równorzędnych osób, a czym dla odmiany jest przemoc i jak się ona objawia. Zastanowimy się wraz z uczestnikami, którędy przebiega ta cienka linia dzieląca konflikt w rodzinie od przemocy, która jest przestępstwem w myśl kodeksu karnego. Będziemy mówić także o tym dlaczego nie można nigdy stosować określania „usprawiedliwiona przemoc” albo, że ktoś ją „sprowokował”.

Dokładnie przyjrzymy się kwestii związanej z tym, że dla dzieci z takich rodzin to, czy to „tylko” kryzys, czy już przemoc, nie ma żadnego znaczenia; już sam konflikt i tak ma w sobie bardzo dużo agresji . Jeśli dziecko słyszy krzyki, groźby pod adresem drugiego rodzica to przyjmuje to dosłownie; w efekcie rozpada się jego bezpieczny świat. Taki wzorzec relacji międzyludzkich dziecko przenosi na życie społeczne i wszystkich ludzi uznaje za zagrożenie. Pojawia się tutaj również pytanie jak to dziecko będzie postępować kiedy dorośnie i czy aby na pewno nie będzie powtarzać poznanych już wcześniej błędnych wzorców? Właśnie z tego powodu wyjaśnimy, dlaczego warto mówić o przemocy wewnątrz całej rodziny a nie tylko o przemocy między partnerami.

Opowiemy także o prawach przysługujących pokrzywdzonemu oraz o poszczególnych etapach postępowania sądowego mającego na celu zarówno ukaranie sprawcy jak i naprawie szkody osobie pokrzywdzonej.

Dowiedzą się także Państwo, co robić w sytuacji gdy jesteście świadkami przemocowych zachowań lub „słyszycie je przez ścianę”. Czy warto i powinno się „mieszać” w cudze życie i jakie są tego konsekwencje?

Spotkanie orgaznizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum „PORADA” w Brukseli oraz przez Pracownię Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pod Patronatem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli. Po spotkaniu będziecie mieli Państwo okazję i czas na zadawanie pytań oraz na wspólną dyskusję. Oficjalne ogłoszenie i sposób rejestracji na wydarzenie znajdziecie Państwo w tym wydaniu Gazetki na stronie nr…lub na stronie internetowej Konsulatu.

Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Sita

About the author

Avatar
Agnieszka Sità

Agnieszka Sità –Absolwentka Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie w Katanii, posiada dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli.
Certyfikowany mediator długów. Doradca ds. zadłużenia.
W Belgii mieszka od ponad 10 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowała w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych. Uzyskała uprawnienia tłumacza ustnego oraz pisemnego w języku francuskim, włoskim oraz angielskim. Posługuje się także językiem niderlandzkim. Udziela konsultacji również w sprawach administracyjno-prawnych.
W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 9.00-16.30 organizuje bezpłatnie konsultacje dla młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Więcej informacji na stronie www.porada.be lub pod numerem telefonu 0495 28 98 24.

Avatar By Agnieszka Sità