Wiktymolog-Psychotraumatolog czyli kto to taki?

W

Każdego roku ponad 1,6 mln ludzi na świecie traci życie z powodu przemocy. Jeszcze więcej z tego samego powodu ma problemy natury psychologicznej, seksualnej i psychicznej.

Z problemem przemocy spotykają się również Polacy mieszkający na Obczyźnie. Z daleka od rodzinnego domu, przyjaciół, pracując często poniżej kwalifikacji lub w warunkach emocjonalnej izolacji może się zdarzyć, że skala problemu przybiera dodatkowo na sile. Poczucie pustki, frustracja a także nadmierne spożywanie alkoholu są najczęstszą przyczyną wywołującą ataki agresji prowadzące do dokonywania aktów przemocy…

Bariera językowo-kulturowa stanowi istotną przeszkodę w zgłaszaniu skarg, w dokonywaniu obdukcji jak również ogranicza możliwość zasięgnięcia porady prawnej, nie mówiąc już o rozpoczęciu terapii. Tak trudno mówić nam o emocjach, a co dopiero analizować je w języku dla nas obcym!

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji mogącej sugerować, że dochodzi do użycia aktów przemocy fizycznej psychicznej bądź seksualnej lub znasz kogoś, kto w takiej sytuacji może się znajdować zapraszam do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na poniższej stronie jak również z naszą OFERTĄ.

About the author

Avatar
Agnieszka Sità

Agnieszka Sità –Absolwentka Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie w Katanii, posiada dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli.
Certyfikowany mediator długów. Doradca ds. zadłużenia.
W Belgii mieszka od ponad 10 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowała w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych. Uzyskała uprawnienia tłumacza ustnego oraz pisemnego w języku francuskim, włoskim oraz angielskim. Posługuje się także językiem niderlandzkim. Udziela konsultacji również w sprawach administracyjno-prawnych.
W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 9.00-16.30 organizuje bezpłatnie konsultacje dla młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Więcej informacji na stronie www.porada.be lub pod numerem telefonu 0495 28 98 24.

Avatar By Agnieszka Sità