Czy jesteś ofiara mobbingu w miejscu zatrudnienia?

C

Test składa się z 25 stwierdzeń opisujących sytuacje oraz ludzkie zachowania, postawy i odczucia. Przeczytaj każde z nich i zastanów się czy dana sytuacja lub stwierdzenie jest w stosunku do Ciebie prawdziwe.

1. Czy często masz konflikty w pracy?
2. Czy konflikty w pracy trwają dłużej niż 6 miesięcy?
3. Czy sytuacje konfliktowe pojawiają się co najmniej raz w tygodniu?
4. Czy po skończonej pracy czujesz się wyczerpany i roztrzęsiony?
5. Czy czujesz się izolowany od innych pracowników, Twój kontakt z otoczeniem jest utrudniony (np.: odizolowane miejsce pracy)?
6. Czujesz się upokarzany, dyskredytowany lub zastraszany w pracy?
7. Czy często odmawia Ci się korzystania z urlopów i zwolnień?
8. Pracodawca zleca Ci wykonywanie zadań niewspółmiernych z Twoimi kwalifikacjami lub sprzecznych i niemożliwych do zrealizowania?
9. W pracy odczuwasz, że jesteś nieustannie kontrolowany?
10. Czy czujesz, że Twoje obowiązki w pracy przerastają Cię?
11. Czy często zlecano Ci wykonywanie zadań poniżej Twoich kwalifikacji, prostych i nie mających znaczenia?
12. Czy z niewiadomych powodów straciłeś prawo do premii lub nagrody?
13. Czy w pracy jesteś publicznie krytykowany, ośmieszany i poniżany?
14. Twoje przekonania polityczne lub religijne są atakowane i krytykowane?
15. Czy czujesz się niepotrzebny w pracy?
16. Czy czujesz się dyskryminowany w pracy?
17. Czy masz poczucie bezradności i bezsilności?
18. Czy w ostatnim czasie pogorszył się Twój stan zdrowia?
19. Twoje decyzje i kompetencje są kwestionowane i ośmieszane?
20. W Twoim miejscu pracy są rozgłaszane plotki i pomówienia na Twój temat?
21. Często zdarza się, że w pracy zostajesz sam po godzinach?
22. Stosowano wobec Ciebie groźby pisemne lub werbalne?
23. Czy stosowano wobec Ciebie przemoc seksualną?
24. Czy naruszano Twoją prywatność? (np.: sprawdzano Twoją korespondencję)
25. Czy stosowano wobec Ciebie nadużycia fizyczne (np.: stosowanie niegroźnych aktów agresji dla zastraszenia?).

Podsumowanie
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedź brzmiała twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w miejscu pracy.