Konsultacje prawne

K

Konsultacje prawne dla ofiar oraz autorów przemocy w zakresie obowiązujących przepisów prawa na terenie Królestwa Belgii.

Pomoc w zakresie ustalania wysokości roszczenia odszkodowawczego za doznany akt przemocy.

Porady w zakresie istniejących możliwości znalezienia bezpiecznego miejsca pobytu oraz niezbędnej pomocy finansowej dla ofiar przemocy.