Psychoterapia

P

Psychoterapia dla osób, które doznały urazu psychicznego.

Terapia rodzin mająca na celu poprawienie kompetencji komunikacyjnych członków rodziny-pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Terapia rodzicielska czyli pomoc w nawiązaniu właściwych relacji emocjonalnych z dziećmi, zachęcają rodziców do stosowania konsekwencji jako jednej z metod wychowawczych, pomagają rodzicom w rozwoju samokontroli własnych zachowań wobec dzieci; programy dla rodziców mogą być realizowane w sytuacjach, gdy dzieci są narażone na przemoc ze strony swoich rodziców; również jako programy przeciwdziałające przestępczości w przyszłości, w przypadku gdy zachowanie dziecka jest powodem do obaw;

Terapia uzależnień.

Mediacja rodzinna.